- Phí thanh toán bằng thẻ Visa, MasterCard, JCB = 2,1% giá trị thanh toán. - Phí xử lý giao dịch = 2.500 vnd cho một giao dịch.
  • Đơn vị nhận thanh toán

  • Mã thanh toán

  • Số tiền

  • Nội dung

  •  

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG THẺ QUỐC TẾ

Bước 1. Chọn đơn vị nhận thanh toán trong danh sách các đơn vị đã đăng ký với Vimass.

Bước 2. Điền mã thanh toán và số tiền cần thanh toán.

Bước 3. Đọc kỹ lại thông tin thanh toán rồi nhấn Tiếp tục. Giao diện trang web sẽ được chuyển sang trang nhập thông tin thẻ của VP Bank, tại đây nhập thông tin thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB) bao gồm : Tên tin trên thẻ, Số thẻ, Ngày/ tháng hết hạn, 3 số CVV.

- Nếu thẻ có sử dụng phương thức xác thực OTP, mã xác thực sẽ được gửi đến số điện thoại đăng ký của chủ thẻ, nhập mã xác thực để hoàn tất giao dịch.Đúng OTP sẽ có thông báo giao dịch Thành công và quay trở lại trang thanh toán của Vimass; Sai OTP 3 lần phải quay lại từ đầu.

- Nếu thẻ không sử dụng phương thức xác thực OTP, giao dịch hoàn tất, giao diện sẽ quay trở lại trang thanh toán của Vimass và hiển thị kết quả.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN