DỊCH VỤ KÝ ĐIỆN TỬ VIMASS: 150.000 Đ/NĂM, KHÔNG TOKEN, THỬ 1 TUẦN MIỄN PHÍ !

I. Ký điện tử là gì:

Chữ ký điện tử / chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) để xác định người chủ và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Chữ ký điện tử / chữ ký số được sử dụng trong các giao dịch điện tử để xác thực người ký gửi dữ liệu và xác thực dữ liệu có toàn vẹn không.

Ký điện tử dựa trên công nghệ mã khóa công khai. Mỗi người dùng phải có một cặp khóa (keypair), gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key). Khóa bí mật để tạo chữ ký, khóa công khai để thẩm định người ký và tính toàn vẹn của dữ liệu nhận được.

Chữ ký số được pháp luật công nhận và bảo hộ khi đăng ký và sử dụng chứng thư số của cá nhân/ doanh nghiệp với đơn vị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia.

Chữ ký điện tử được các cơ quan công nhận và bảo hộ theo quy định nội bộ của tổ chức, như Bệnh viện, Trường học, Cơ quan, Đoàn thể, v.v.

II. Ưu điểm của ký điện tử:

- Việc ứng dụng chữ ký điện tử / chữ ký số giúp cá nhân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính, không sử dụng giấy tờ, được pháp luật bảo hộ đối với chữ ký số và được tổ chức công nhận đối với chữ ký điện tử.

- Hoạt động giao dịch điện tử được đẩy mạnh, không mất thời gian đi lại, chờ đợi, không phải in ấn hồ sơ.

- Việc ký kết các văn bản ký điện tử có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào, trên máy tính hoặc trên điện thoại.

- Việc chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký cho đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý… diễn ra tiện lợi, nhanh chóng và có thể phát hiện nội dung tài liệu có bị thay đổi hay không.

III. Dịch vụ ký điện tử Vimass:

- Vimass cung cấp dịch vụ chữ ký điện tử dành cho những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu ký nhiều và nhanh văn bản, tài liệu một cách tự động như bệnh viện, trường học ..v.v với chi phí thấp hơn và triển khai nhanh hơn so với sử dụng dịch vụ chữ ký số công cộng.

- Dịch vụ ký điện tử Vimass sử dụng máy chủ HSM (Hardware Security Module) của hãng Cavium Hoa Kỳ đạt chuẩn bảo mật Hoa kỳ NIST. FIPS 140-2 cấp độ 3, là thiết bị phần cứng có thể sinh cặp khóa bí mật / công khai độ dài 2048 bits và bảo vệ khóa bí mật. Người dùng không phải mua USB Token để sinh và lưu khóa bí mật.

- HSM của Vimass có khả năng thực hiện (ký hoặc xác thực chữ ký theo thuật toán RSA-2048) 70.000 tác vụ/ giây, nhanh hơn nhiều lần so với đa số các đơn vị chứng thực chữ ký số công cộng mua HSM từ châu Âu chỉ đạt tối đa 10.000 tác vụ/ giây.

- Khách hàng sẽ không cần mua USB Token để lưu giữ chứng thư và thực hiện ký số. Toàn bộ việc ký số điện tử sẽ được thực hiện trên server HSM được bảo mật của Vimass.

- Khách hàng dễ dàng thực hiện quá trình ký 1 văn bản PDF / XML / DOC / EXEL, xem chứng thư của người ký cũng như kiểm tra tính toàn vẹn của văn bản ngay tại phần mềm sử dụng file PDF / XML / DOC / EXEL, hoặc thông qua máy chủ Vimass hoặc bất kỳ trung tâm chứng thực chữ ký số công cộng (CA) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

- Chi phí dịch vụ ký điện tử đối với bệnh viện, tổ chức ứng dụng chữ ký điện tử là 150.000 đ/năm (chưa VAT) cho một người ký.

- Đơn vị tích hợp chữ ký điện tử Vimass với phần mềm quản lý bệnh viện HIS được hưởng hoa hồng 15%.

- Sử dụng thử dịch vụ Ký điện tử miễn phí trong thời gian 1 tuần tại

https://hotrothanhtoanyte.vn/ky-dien-tu hoặc

https://vimass.vn/dich-vu-chu-ky-so-dien-tu.html

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN