Y TẾ, GIÁO DỤC, GIAO THÔNG, ĐIỆN, NƯỚC, HÀNH CHÍNH CÔNG TRẢ PHÍ 1.000 ĐỒNG CHO MỘT GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA THẺ

Tháng 8/2019, thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) quyết định giảm mạnh các mức phí thanh toán trực tuyến và xử lý giao dịch đối với các đơn vị chấp nhận thanh toán cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực:  y tế, giáo dục, giao thông công cộng, điện, nước, hành chính công, thuế, phí, lệ phí, các khoản thu về kho bạc.

Năm 2018, số lượng giao dịch qua hệ thống Napas tăng 45,7% so với 2017, giá trị giao dịch tăng 169%, đạt hơn 1,7 tỷ tỷ đồng. Giá trị giao dịch qua hệ thống chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 của Napas gấp 4 lần giá trị giao dịch rút tiền mặt tại mạng lưới ATM đã hỗ trợ hiệu quả các ngân hàng giảm tải cung ứng tiền mặt tại hệ thống ATM và là hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người tiêu dùng. 

Ngày 20/9/2019 NAPAS và VIMASS ký Hợp đồng nguyên tắc kết nối trung gian thanh toán số 0920/2019/HĐNT/NAPAS-TGTT và Bộ pháp lý TGTT có thời hạn 2 năm kể từ ngày ký và mặc nhiên được gia hạn 1 năm nếu hai bên không có thỏa thuận khác.

Trên cơ sở Hợp đồng và Bộ pháp lý TGTT ký với NAPAS, tại cổng Hỗ trợ thanh toán điên tử y tế https://hotrothanhtoanyte.vn và ứng dụng điện thoại Hỗ trợ thanh toán y tế, mức phí các bệnh viện, cơ sở y tế, hiệu thuốc, trường học, đơn vị hành chính công phải trả khi nhận thanh toán qua thẻ ATM chỉ là 1.000 đồng cho một giao dịch có giá trị đến 200 triệu đồng.

Dự kiến cổng Napas trên https://hotrothanhtoanyte.vn và ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế sẽ được nghiệm thu đưa vào sử dụng ngay trong tháng 10/2019 đáp ứng nhu cầu thanh toán viện phí không dùng tiền mặt của các cơ sở y tế khu vực đô thị theo Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

 

https://vnexpress.net/kinh-doanh/gia-tri-giao-dich-qua-he-thong-napas-tang-169-trong-nam-2018-3873107.html

GIAO DIỆN NHẬP THÔNG TIN THẺ

GIAO DIỆN NHẬP MÃ XÁC THỰC CỦA NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH THẺ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN