Ứng dụng máy trạm dành cho bệnh viện

I. Chức năng Ứng dụng máy trạm: được cài đặt trên máy tính của cán bộ nhân viên có thẩm quyền với các chức năng sau:

1. Đăng ký tài khoản hoàn tiền: để nhận lại số tiền chưa sử dụng hết tại bệnh viên theo 1 trong 4 cách:

a) Tài khoản ngân hàng: Tên chủ tài khoản, Ngân hàng, Số tài khoản

b) Thẻ ngân hàng: Ngân hàng phát hành, Số thẻ

c) Căn cước công dân: Họ tên, Số căn cước công dân, Ngày cấp, Nơi cấp, Ngân hàng và Chi nhánh nhận tiền.

d) Điện thoại: Số điện thoại cài đặt ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế

2. Tạo và in phiếu thanh toán: như Giấy tạm nộp tiền, Phiếu chỉ định dịch vụ/ xét nghiệm, Bảng kê viện phí, Hóa đơn thuốc v.v. Trên phiếu thanh toán có ghi Họ tên, Mã bệnh nhân, Nội dung thanh toán, Số tiền, Mã thanh toán, QR y tế, Bác sỹ chỉ định, v.v.

3. Thẻ y tế: gồm 4 chức năng chính

a) Mượn thẻ

b) Nạp tiền thẻ

c) Trừ tiền thẻ

d) Trả thẻ

4. Xem các giao dịch đã thanh toán cho bệnh viện trong ngày

5. Đối soát toàn bộ các giao dịch đã thanh toán cho bệnh viện của ngày hôm trước

6. In các QR y tế tĩnh dành riêng cho ứng dụng mobile banking của Vietinbank, Vietcombank, Agribank, VPBank, NCB, v.v

7. Cài đặt và hiệu chỉnh Ứng dụng máy trung chuyển có chức năng (a) tạo và cung cấp mã thanh toán, QR y tế cho các máy trạm. (b) chuyển các lệnh liên quan đến thẻ y tế đến các đầu đọc thẻ có trong bệnh viện (c) trung chuyển dữ liệu lên máy chủ xử lý thanh toán (d)) tự động chuyển sang sử dụng 3G/4G khi mất kết nối internet trong bệnh viện.

II. Cài đặt Ứng dụng máy trạm lên máy tính Windows

1. Cài đặt Java (phiên bản 8 trở lên) qua 2 bước  (có thể bỏ qua nếu máy tính đã được cài đặt Java)

1.1 Tải file nén tại 1 trong 2 đường dẫn tùy theo máy 32 hay 64 bit:

Đối với máy 32 bit: https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=java32bit.zip

Đối với máy 64 bit:  https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=java64bit.zip

Sau đó giải nén và chạy java.exe

1.2 Tải file nén https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=ToolAddPath.zip  .

Giải nén và chạy 1 file .bat tương ứng với hệ điều hành và cấu hình máy (chạy 1 trong các file Win7_32bit, Win7_64bit, Win10_32bit hay Win10_64bit).

2. Tải file nén https://vimass.vn/vmbank/services/media/getFile?id=UngDungMayTram.zip

Giải nén và chạy file UngDungMayTram.exe. Bạn nên ghim phần mềm này trên thanh dưới cùng của màn hình (Pin to taskbar) để sử dụng thường xuyên và song hành cùng phần mềm HIS và phần mềm khác.

III. Sử dụng Ứng dụng máy trạm

1. Đăng nhập ứng dụng: bằng số điện thoại (có thẩm quyền) và 6 số sinh bởi Token (trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế)

2. Sử dụng một hoặc một số chức năng mà số điện thoại đăng nhập có thẩm quyền:

a) Đăng ký tài khoản hoàn tiền

b) Tạo phiếu thanh toán

c) Quản lý thẻ y tế

d) Xem các giao dịch đã thanh toán trong ngày cho bệnh viện

e) Đối soát toàn bộ các giao dịch đã thanh toán của ngày hôm trước cho bệnh viện

f) In các QR y tế tĩnh dành riêng cho ứng dụng mobile banking của Vietinbank, Vietcombank, Agribank, VPBank, NCB, v.v

g) Cài đặt và hiệu chỉnh Ứng dụng máy trung chuyển.