THANH TOÁN BẰNG THẺ Y TẾ

Bước 1: Người dân không có tài khoản đến quầy thu ngân mượn thẻ y tế, đặt cược thẻ 30.000 đ, đổi tiền mặt lấy tiền trong thẻ.

Bước 2: Khai báo (i) Họ tên, số thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp; hoặc (ii) Tài khoản/ thẻ/ số điện thoại của người thân để nhận hoàn tiền.

Bước 3: Tại những điểm thu tiền (như tạm nộp tiền, cấp phiếu chỉ định dịch vụ/ xét nghiệm, cấp hóa đơn nội trú, hiệu thuốc) người dân chạm thẻ vào đầu đọc nếu đồng ý với số tiền và nội dung thanh toán. Tại những điểm không thu tiền, trạm thẻ vào đầu đọc để kiểm tra số dư và thông tin thẻ.

Bước 4: Kết thúc đợt khám, điều trị bệnh người dân trả lại thẻ tại quầy đăng ký hoặc quầy thu ngân, yêu cầu cán bộ thu thẻ thông báo số tiền còn trên thẻ. Trường hợp không trả thẻ, được coi là đồng ý mua thẻ với giá 30.000 đồng để sử dụng những lần sau tại các cơ sở y tế có đầu đọc thẻ. Người sở hữu thẻ tự liên kết thẻ với ví điện tử trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế; nạp tiền vào thẻ bằng cách chuyển tiền đến 1 tài khoản của Vimass có tại 30 ngân hàng, trong nội dung ghi số thẻ (ví dụ V1234); rút tiền từ thẻ về ví điện tử, từ ví chuyển tiền đến các ngân hàng, thẻ, ATM, ví điện tử khác.

Bước 5: Người dân trả thẻ đến các phòng giao dịch ngân hàng được cơ sở y tế chỉ định, trình thẻ căn cước để nhận hoàn tiền mặt. Số tiền được hoàn bao gồm tiền chưa sử dụng và tiền cược thẻ.Trường hợp sử dụng tài khoản/ thẻ/ điện thoại của người thân nhận hoàn tiền, chỉ cần đợi 2 đến 5 phút để biết đã nhận tiền.

GHI CHÚ:

- Bệnh viện trả phí dịch vụ bằng 0,22% giá trị thanh toán, nhưng không quá 30.000 đ một giao dịch.

- Bệnh viện mua đầu đọc thẻ có màn hình với đơn giá 1.100.000 đồng (gồm thuế GTGT).

- Người dân có thể tra cứu thời điểm hoàn tiền trong thời hạn 30 ngày (kể từ khi hoàn) trên website Cổng hỗ trợ thanh toán điện tử y tế hoặc trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế trên điện thoại. Nếu chưa nhận được, có quyền khiếu nại.

- Người dân mua thẻ y tế 30.000 đ, tự liên kết thẻ với ví điện tử trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế; tự nạp tiền bằng cách chuyển tiền đến 1 tài khoản của Vimass tại 30 ngân hàng, trong nội dung ghi số thẻ (ví dụ V1234); tự rút tiền từ thẻ về ví điện tử, từ đó chuyển tiền đến tài khoản, thẻ, ATM, ví điện tử khác. Như vậy người sở hữu thẻ sẽ vĩnh viễn không sử dụng tiền mặt để thanh toán viện phí và không phải xếp hàng để nhận hoàn ứng.

 

PHIẾU TẠM ỨNG CÓ MÃ THANH TOÁN VÀ QR Y TẾ 

                                                                                     HÌNH ẢNH THẺ Y TẾ

 

                                                             HÌNH ẢNH ĐẦU ĐỌC THẺ KHÔNG MÀN HÌNH VÀ CÓ MÀN HÌNH