DÙNG THẺ VỚI CTT NAPAS

HƯỚNG DẪN DÙNG THẺ ATM VỚI CỔNG THANH TOÁN NAPAS

Bước 1: Nhận phiếu thanh toán (Giấy tạm nộp tiền, Phiếu chỉ định dịch vụ/ xét nghiệm, Hóa đơn nội trú, Hóa đơn thuốc ...) có ghi Số tiền và Mã thanh toán.

Bước 2: Tại Cổng thanh toán Napas, nhập 5 trường: Tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày phát hành, Mã thanh toán hoặc Mã bệnh nhân, Số tiền và nhấn Tiếp tục.

Bước 3: Sau đó nhập mã xác thực OTP được ngân hàng gửi tin nhắn về điện thoại, nhấn Tiếp tục.

GHI CHÚ:

- Bệnh viện trả phí 1.000 đ cho mỗi giao dịch (chưa bao gồm VAT).

- Cục CNTT Bộ Y tế sẵn sàng cấp miễn phí 15 triệu thẻ ATM cho người dân đến khám chữa bệnh theo chương trình Một thẻ quốc gia.

- Mã bệnh nhân là mã 14 ký tự gồm 5 số mã bệnh viện kèm chữ B sau đó là 8 số mã bệnh nhân. Ví dụ, nội dung ghi 22150B12345678 được hiểu là thanh toán cho bệnh nhân 12345678 đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

GIAO DIỆN NHẬP MÃ XÁC THỰC CỦA NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH THẺ

       PHIẾU THANH TOÁN CÓ MÃ THANH TOÁN VÀ QR Y TẾ

CỔNG THANH TOÁN NAPAS TRÊN ĐIỆN THOẠI TRONG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ THANH TOÁN Y TẾ