CÁC GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ CỔNG HỖ TRỢ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Y TẾ https://hotrothanhtoanyte.vn

CÁC GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆN PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT & CỔNG HỖ TRỢ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ Y TẾ
https://hotrothanhtoanyte.vn

1. Người dân có tài khoản ngân hàng:

Bước 1: Đến điểm đăng ký nhận hóa đơn và hướng dẫn thanh toán.

Bước 2: Thanh toán không tiền mặt bằng 1 trong các phương tiện: mobile banking, ví điện tử, QR y tế, quẹt thẻ ATM tại máy POS hoặc dùng thẻ y tế theo hướng dẫn.

2. Người dân không có tài khoản ngân hàng:

Sử dụng thẻ y tế (ví điện tử dạng thẻ NFC)

- Bước 1: Đến quầy thu ngân khai báo họ tên, số thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại/ email (nếu có); mua thẻ y tế 15.000 đ; đổi tiền mặt lấy tiền trong thẻ.

- Bước 2: Tại nơi có đầu đọc, chạm thẻ vào đầu đọc để kiểm tra số tiền trên thẻ; chọn số tiền cần thanh toán và chạm thẻ để thanh toán. Để rút tiền khỏi thẻ, chọn 1 chức năng chuyển tiền trên đầu đọc, sau đó chạm thẻ vào đầu đọc để chuyển tiền đến tài khoản/ thẻ/ ví điện tử cần.

Lưu ý: Người dân có thể tra cứu việc thanh toán trên Cổng hỗ trợ thanh toán y tế https://hotrothanhtoanyte.vn hoặc trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toan y tế do Vimass phát triển.


https://hotrothanhtoanyte.vn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN