DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ MIỄN PHÍ KHAI THUẾ, BHXH, HẢI QUAN, GỬI-NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ MIỄN PHÍ KHAI THUẾ, BHXH, HẢI QUAN, GỬI-NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Dịch vụ hóa đơn điện tử của Vimass kèm miễn phí khai Thuế, Bảo hiểm xã hội, Hải quan, gửi và nhận văn bản điện tử gồm những nội dung sau (chi tiết xem Hợp đồng mẫu trên vimass.vn):

1. Giá thiết bị ký số đạt chuẩn FIPS 140-2 level 3, bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng:

- Thiết bị Cryptomate Nano (ACS, Hongkong) dùng với máy tính có cổng USB: 350.000 đ.

- Thẻ ACOS5-64 (ACS, Hongkong) dùng với đầu đọc thẻ USB: 300.000 đ.

- Đầu đọc thẻ ACOS5-64 nối với máy tính qua cổng USB: 120.000 đ.

- Thiết bị Rosetta USB Token (Spyrus, Mỹ) dùng với máy tính có cổng USB: 800.000 đ.

- Thẻ Rosetta microSDHC 4 GB (Spyrus, Mỹ) dùng với điện thoại có khay thẻ: 1.200.000 đ.

- Thẻ Rosetta microSDHC 16 GB (Spyrus, Mỹ) dùng với điện thoại có khay thẻ: 2.500.000 đ.

Lưu ý: Thiết bị Rosetta của Spyrus lưu được tối đa 6 chứng thư số. Thiết bị của ACS lưu được tối đa 12 chứng thư số.

Bảo hành thiết bị ký số: Năm đầu bảo hành 1 đổi 1 nếu bị hỏng không phải do lỗi của người sử dụng. Sau 1 năm sẽ tính phí theo quy định của công ty.

2 Chứng thư số được cấp miễn phí

Trong 2 ngày, Vimass đề nghị một đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (CA) cấp chứng thư số miễn phí cho tổ chức, cá nhân và lưu vào thiết bị Rosetta tối đa 6 chứng thư số.

3. Phí chứng thực chữ ký số trả 1 lần cho 1 đến 3 năm, gồm 10% thuế giá trị gia tăng:

Đối tượng 1 năm 2 năm 3 năm
Tổ chức 500.000 800.000 900.000
Cá nhân 250.000 400.000 450.000
Tổ chức mua thêm chứng thư sẽ bổ sung sẽ bổ sung sẽ bổ sung

Lưu ý: một tổ chức hoặc cá nhân có thể xin cấp vô hạn chứng thư số, mỗi chứng thư số phải được gắn với 1 thiết bị ký số cụ thể. Các thiét bị IoT cũng có thể được cấp chứng thư số riêng và gắn thiết bị ký số.

4. Doanh nghiệp cấp danh sách gồm 3 nhóm người:

(a) được quyền tạo hóa đơn, văn bản điện tử cần ký;

(b) được quyền ký hoặc hủy hóa đơn, văn bản điện tử;

(c) được quyền tra cứu và đề xuất hủy hóa đơn, văn bản điện tử đã ký.

Vimass lưu danh sách và chỉ cho người trong danh sách thực hiện đúng chức năng được phép.

5. Quy trình tạo, ký, tra cứu, hủy hóa đơn, văn bản điện tử

- Người có quyền tạo vào https://vimass.vn/taovanban hoặc mục Tạo hóa đơn, văn bản trong ứng dụng Ví Vimass (tải miễn phí về điện thoại di động) để tải lên máy chủ Vimass hóa đơn, văn bản cần ký. Vimass gửi thông báo đến người có quyền ký.

- Người có thiết bị ký số và biết mật khẩu truy cập thiết bị vào https://vimass.vn/kyvanban hoặc mục Ký hóa đơn, văn bản trong ứng dụng Ví Vimass để xem, chọn và ký 1 lần các hóa đơn, văn bản được chọn. Vimass tự phân tích dữ liệu và gửi hóa đơn, văn bản kèm chứng thư số, chữ ký số đến nơi nhận và lưu trữ.

- Người có quyền tra cứu có thể xem, in và đề xuất hủy hóa đơn, văn bản đã ký.

6. Hóa đơn điện tử và dịch vụ lưu trữ, tra cứu 10 năm

- Khách mua hàng, dịch vụ đăng nhập https://vimass.vn/tracuu hoặc mục Tra cứu trong ứng dụng Ví Vimass để tra cứu, in các hóa đơn điện tử được gửi đến email.

- Người có quyền tra cứu của doanh nghiệp bán hàng, dịch vụ có thể tra cứu, in và đề xuất hủy hóa đơn không phù hợp. Vimass thông báo cho người có thiết bị ký số xem và hủy.

- Giá hóa đơn điện tử chưa gồm thuế GTGT được lưu trữ 10 năm:

- 300 đ/ hóa đơn nếu số lượng trong năm dưới 200 hóa đơn

- 270 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm từ 200 đến 999 hóa đơn

- 225 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm từ 1.000 đến 9.999 hóa đơn

- 180 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm từ 10.000 đến 99.999 hóa đơn

- 144 đ/hóa đơn nếu số lượng trong năm trên 100.000 hóa đơn

Chuyển khoản sau mỗi quý và cân đối sau 4 quý.

7. Doanh nghiêp mua thiết bị ký số được miễn phí thực hiện các dịch vụ:

a) Thuế điện tử:

- Người có quyền tạo tải các tờ khai Thuế định dạng .xml, .pdf được kiết xuất từ bất kể phần mềm kế toán nào lên máy chủ Vimass, lưu tối đa đến 3 tháng chờ ký số;

- Người có quyền ký xem, chọn và ký các tờ khai đã chọn.

- Vimass gửi tờ khai kèm chữ ký số, chứng thư số; nhận phản hồi của cơ quan Thuế chuyển đến doanh nghiệp.

b) BHXH điện tử:

- PA1: Người có quyền tạo tải các tờ khai BHXH định dạng .xls, .xlsx, .pdf lên máy chủ Vimass, lưu đến 3 tháng; Người có quyền ký xem, chọn, ký; Vimass gửi tờ khai kèm chữ ký số, chứng thư số và nhận phản hồi chuyển đến doanh nghiệp.

- PA2: Doanh nghiệp vào trang miễn phí của BHXH để kê khai, sử dụng thiết bị ký số Rosetta để ký. Vimass liên hệ với BHXH tích hợp bộ thư viện .dll của Rosetta với phần mềm khai miễn phí.

c) Hải quan điện tử:

- PA1: Người có quyền tạo tải các tờ khai Hải quan định dạng .xml, .pdf lên máy chủ Vimass, lưu đến 3 tháng; Người có quyền ký xem, chọn, ký; Vimass gửi tờ khai kèm chữ ký số, chứng thư số và nhận phản hồi chuyển cho doanh nghiệp.

- PA2: Doanh nghiệp vào trang miễn phí của Hải quan để kê khai, sử dụng thiết bị Rosetta để ký. Vimass liên hệ với Hải quan tích hợp bộ thư viện .dll của Rosetta với phần mềm khai miễn phí.

d) Gửi và nhận văn bản điện tử:

- Người có quyền tạo tải các văn bản điện tử định dạng .pdf lên máy chủ, lưu tối đa 3 tháng; Người có quyền ký vào xem, chọn, ký; Vimass tự động gửi văn bản điện tử kèm chữ ký số, chứng thư số đến người nhận.

- Người nhận vào https://vimass.vn/kiemtrachuky tải lên văn bản kèm chữ ký số, chứng thư số để kiểm tra chứng thư số, chữ ký của người gửi và sự toàn vẹn của văn bản điện tử.

8. Phí khác.

- Phí thiết lập lại thiết bị Rosetta khi bị xóa hết dữ liệu do sai mật khẩu 10 lần liên tiếp: 100.000 đ.

- Phí thiết kế hoa văn kèm logo làm nền cho bản in hóa đơn điện tử: 700.000 đ.

- Phí dịch vụ lưu trữ, tra cứu khai Thuế, BHXH, Hải Quan và văn bản điện tử đến 5 năm được áp dụng với đơn giá như của dịch vụ lưu trữ, tra cứu hóa đơn điện tử với độ dài tờ khai, văn bản điện tử không quá 5 MB.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN