Thẻ y tế và đầu đọc thẻ

1. Thẻ y tế:

- Là thẻ chip tiếp xúc gần (NFC smart card) 85,5 mm x 53,98 mm chứa dữ liệu và tiền; tự động mã hóa dữ liệu khi trao đổi với đầu đọc thẻ.

- Thẻ chứa vi mạch Mifare DESFire EV2 có từ 2 KB đến 64 KB bộ nhớ EEPROM của hãng NXP Semicondutors ( https://vi.wikipedia.org/wiki/MIFARE ), sử dụng năng lượng do đầu đọc thẻ hoặc điện thoại NFC cung cấp trong phạm vi 10 cm. Thẻ y tế loại 2KB bộ nhớ có giá bán 30.000 đồng, loại 8K có giá bán 45.000 đồng.

- Thẻ dùng 3 byte để đánh số ứng dụng, do vậy trên 16 triệu ứng dụng của nhiều đơn vị có thể cùng cấp dịch vụ cho 1 thẻ.

- Mỗi ứng dụng sử dụng đến 32 file, mỗi file có thể là: Data (dữ liệu), Back-up Data (dữ liệu có lưu dự phòng), Value (giá trị số), Linear Records (bản ghi tuyến tính), Cyclic Records (bản ghi theo chu kỳ), Transaction MAC (kiểm tra toàn vẹn giao dịch).  Dữ liệu của các ứng dụng được lưu trong bộ nhớ EEPROM.

- Mỗi thẻ có khóa quản lý chung, mỗi ứng dụng có 14 khóa khác nhau để mã hóa dữ liệu và quy định thẩm quyền: quyền truy cập, quyền đọc, quyền ghi, quyền top-up v.v để bảo mật và tuân thủ các quy định của đơn vị cấp ứng dụng. Đơn vị cấp ứng dụng tạo, thay đổi khóa, lưu phân tán trên máy chủ, trên đầu đọc và trên thẻ.

- Khi trao đổi dữ liệu, dữ liệu được mã hóa 3DES 168 bits hoặc AES 128 bits rồi mới xuất ra, do vậy thẻ và đầu đọc phải có cùng bộ khóa mã, nếu không đúng không thể đọc hoặc xem dữ liệu.

- Thẻ lưu dữ liệu 25 năm, tương tác đến 500.000 lần, đạt chuẩn bảo mật mức cao nhất EAL+5 (tương đương với thẻ ngân hàng hoặc hộ chiếu điện tử), tốc độ trao đổi dữ liệu 848 kbit/s; thực hiện lệnh viết/xóa trong 1ms.

2. Nạp tiền vào thẻ và rút tiền khỏi thẻ y tế:

- Mỗi thẻ có số thẻ khác nhau, bắt đầu bằng chữ V, sau đó là một số tự nhiên, ví dụ V123456.

- Có thể nạp tiền vào thẻ bằng cách chuyển tiền đến một tài khoản của Vimass có tại 32 ngân hàng theo hướng dẫn, trong nội dung ghi số thẻ, ví dụ NAP V123456.

- Có thể rút tiền từ thẻ  y tế bằng cách chọn trên đầu đọc 1 trong các phương thức chuyển tiền đến tài khoản, thẻ ngân hàng, ví điện tử, sau đó nhập các thông số cần thiết và chạm thẻ; trường hợp số tiền lớn hơn hạn mức, cần phải nhập mật khẩu thẻ.

3. Đầu đọc thẻ:

Là thiết bị vi xử lý do Vimass nhập khẩu linh kiện và sản xuất tại Việt Nam để:
(a) đọc, viết dữ liệu thẻ: số tiền, sao kê giao dịch, thông tin chủ thẻ, mật khẩu thẻ.
(b) thực hiện các dịch vụ:

- Chuyển tiền: đến tài khoản, thẻ ATM, ví điện tử, thẻ đa năng, cây ATM, v.v

- Thanh toán hóa đơn: điện thoại, điện, nước, internet, v.v

- Thanh toán: học phí, viện phí, dịch vụ công, giao thông công cộng, v.v.

- Gửi/ rút tiết kiệm, Trả tiền vay, v.v

(c) Thay đổi dịch vụ chuyên dụng tại các phím F1, F2, F3, F4
(d) Nhận diện chủ thẻ, quản lý ra/vào, quản lý điểm thưởng/ khuyến mại.
(e) Thực hiện và lưu giao dịch khi mất kết nối internet, điều khiển các thiết bị tự động.

 

Đầu đọc thẻ gồm:

a) NXP - PN7642AU: Modul máy tính NFC, mã hóa AES, 3-DES

b) ESP-WROOM-32: Module máy tính năng lượng thấp wifi, bluetooth, RS485, SPI, UART, I2C, I2S, v.v.

c) Màn hình LCD 4 dòng 20 ký tự

d) Bàn phím 20 phím, ăng ten NFC

e) Ăng ten wifi, điều khiển đóng/mở đóng cửa, dây RS485 và dây nguồn 220V-12V, 2A.

f) Phần mềm NFC: trao đổi dữ liệu với thẻ và điện thoại NFC

g) Phần mềm điều khiển: màn hình LCD, bàn phím, wifi, internet, kết nối RS485 với máy tính

h) Phần mềm dịch vụ chuyển tiền, thanh toán, dịch vụ ngân hàng

 

Đầu đọc thẻ (wifi và nối dây) giá 1,2 triệu đồng (cả VAT).