- Phí 1.000 đ/ giao dịch đối với bệnh viện - Phí 2.000 đ/ giao dịch đối với Nhà thuốc, Tiệm nha khoa và các đơn vị không thuộc bệnh viện. - Thẻ ATM do 37 ngân hàng Việt Nam phát hành. - Số tiền từ 2 nghìn đến 2 trăm triệu, riêng Vietcombank từ 50 nghìn.
 • Tên chủ thẻ

 • Số thẻ

 • Tháng/năm phát hành

  /
 • Đơn vị nhận thanh toán

 • Tên/Mã khách hàng

 • Số tiền

 • Nội dung
  (có thể bỏ qua)

 •  

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG THẺ ATM 

Bước 1: Nhập Tên chủ thẻ, Số thẻ, Tháng/năm phát hành, chọn Đơn vị nhận thanh toán, điền Tên/Mã khách hàng, Số tiền, Nội dung và nhấn Tiếp tục để chuyển sang giao diện nhập mã xác thực của Napas.

Bước 2: Nhập mã xác thực OTP được ngân hàng gửi tin nhắn về điện thoại của chủ thẻ, nhấn Tiếp tục. Đúng OTP sẽ có thông báo giao dịch Thành công; Sai OTP 3 lần phải quay lại từ đầu.

GIAO DIỆN NHẬP MÃ XÁC THỰC CỦA NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH THẺ

 

  HƯỚNG DẪN KÝ HỢP ĐỒNG TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THANH TOÁN

Bệnh viện, Nhà thuốc, Tiệm nha khoa, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế có nhu cầu nhận thanh toán trực tuyến hoặc trực tiếp từ khách hàng bằng thẻ ATM có thể ký Hợp đồng hoặc Cam kết với Vimass để trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán.

- Tải Hợp đồng dành cho Bệnh viện tại đây 

- Tải Hợp đồng dành cho Nhà thuốc, Tiệm nha khoa, Đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế tại đây 

- Tải Cam kết dành cho Nhà thuốc, Tiệm nha khoa tại đây