- Tra cứu các phiếu thanh toán (phiếu tạm ứng, phiếu chỉ định, hóa đơn viện phí, hóa đơn thuốc) bằng cách: chọn Bệnh viện; nhập Mã bệnh nhân hoặc Họ và tên và nhấp nút TRA CỨU.

- Cùng lúc có thể tra cứu: (1) Phiếu chưa thanh toán.(2) Phiếu đã thanh toán trong 30 ngày gần nhất. (3) Số tiền chưa sử dụng được hoàn trả.(4) Số tiền đã hoàn trả trong 30 ngày gần nhất

- Khi nhấp vào giao dịch sẽ hiển thị chi tiết như số tiền, nội dung, mã thanh toán, hình QR y tế.
- Dùng mobile banking, ví điện tử quét QR y tế hoặc chuyển tiền nhanh 24/7 trong nội dung ghi mã thanh toán và xác thực để thanh toán.

Tên cơ sở y tế: hoặc