Thanh toán viện phí bằng chuyển khoản

Bước 1: Nhận Giấy tạm nộp tiền, Hóa đơn thanh toán từ quầy đăng ký, Phiếu chỉ định cận lâm sàng (như Siêu âm, X-quang, v.v.) từ Bác sỹ điều trị, trên đó có ghi SỐ TIỀN cần thanh toán, MÃ THANH TOÁN, hình QR Y TẾ.

Bước 2: Sử dụng Mobile Banking/ Internet Banking/ Ví điện tử chuyển tiền nhanh 24/7 đến:

- Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), Chủ tài khoản: Vimass, Số tài khoản: 801014987666666

- Nhập: SỐ TIỀN

- Nội dung ghi: MÃ THANH TOÁN

GHI CHÚ: Tra cứu hóa đơn tại mục tra cứu thanh toán trên Cổng hỗ trợ thanh toán điện tử y tế (https://hotrothanhtoanyte.vn) hoặc trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế; tìm theo tên bệnh viện và mã bệnh nhân hoặc tên bệnh nhân để biết SỐ TIỀN, MÃ THANH TOÁN và QR Y TẾ và thanh toán trực tiếp hoặc trực tuyến, không dùng tiền mặt.

PHIẾU THANH TOÁN CÓ MÃ THANH TOÁN VÀ QR Y TẾ