DÙNG THẺ VỚI THIẾT BỊ POS

DÙNG THẺ ATM VỚI THIẾT BỊ POS

Bước 1: Người thu ngân của bệnh viện nhập Số tiền, Mã thanh toán và quẹt thẻ qua thiết bị POS do ngân hàng cấp.

Bước 2: Chủ thẻ nhập mã PIN để thanh toán.

GHI CHÚ:

- Bệnh viện trả phí triết khấu POS không quá 0,17% cho ngân hàng cung cấp thiết bị POS.

- 15 triệu thẻ ATM được Cục CNTT cấp miễn phí cho người dân.

- Bệnh viện được miễn phí triết khấu POS của Ngân hàng Quân đội theo chương trình Một thẻ quốc gia.

THIẾT BỊ POS DO NGÂN HÀNG CẤP

PHIẾU THANH TOÁN CÓ MÃ THANH TOÁN VÀ QR Y TẾ