THANH TOÁN BẰNG QR Y TẾ

Bước 1: Người dân nhận phiếu thanh toán (Giấy tạm nộp tiền, Phiếu chỉ định dịch vụ/ xét nghiệm, Hóa đơn nội trú, Hóa đơn thuốc,...) có ghi số tiền, mã thanh toán và hình QR y tế.

Bước 2: Sử dụng mobile banking/ ví điện tử quét QR y tế trên hóa đơn để thanh toán. Trong trường hợp không có ứng dụng quét QR y tế, chụp ảnh hóa đơn gửi cho người thân nhờ thanh toán.

Bước 3: Sau khi kết thúc đợt khám, chữa bệnh số tiền chưa sử dụng hết của người dân được máy chủ xử lý thanh toán tự động hoàn trả về tài khoản/ thẻ/ số điện thoại mà người dân đăng ký.

GHI CHÚ:

- Bệnh viện trả phí 0,22% giá trị thanh toán, nhưng không quá 30.000 đồng một giao dịch.

 

PHIẾU THANH TOÁN CÓ MÃ THANH TOÁN VÀ QR Y TẾ