THANH TOÁN BẰNG CK

Bước 1: Nhận phiếu thanh toán (Giấy tạm nộp tiền, Phiếu chỉ định dịch vụ/ xét nghiệm, Hóa đơn nội trú, Hóa đơn thuốc, ...) có ghi Số tiền và Mã thanh toán.

Bước 2: Sử dụng Mobile Banking/ Internet Banking/ Ví điện tử chuyển tiền nhanh 24/7 đến:

- Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), Chủ tài khoản: Vimass, Số tài khoản: 801014987666666

- Số tiền như ghi trên hóa đơn (ví dụ trong hình dưới là 1.000.000)

- Nội dung ghi Mã thanh toán (ví dụ trong hình dưới là H1AIX3H) hoặc Mã bệnh viện + B + Mã bệnh nhân (ví dụ 22150B12345678 là bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có mã bệnh viện là 22150 và mã bệnh nhân là 12345678).

Trong vòng 2 phút, bệnh viện sẽ có thông tin về việc bệnh nhân đã thanh toán bao nhiêu theo hình thức nào.

GHI CHÚ:

- Bệnh viện trả phí dịch vụ là 0,22% giá trị thanh toán, nhưng không quá 30.000 đ một giao dịch.

- Người dân có thể tra cứu theo tên bệnh viện, mã bệnh nhân hoặc tên bệnh nhân để biết các khoản chưa hoặc đã thanh toán trong ứng dụng Hỗ trợ thanh toán y tế hoặc trên Cổng hỗ trợ thanh toán điện tử y tế. 

- Người dân có thể thanh toán từ xa cho bệnh nhân đang khám chữa bệnh theo mã thanh toán hoặc theo mã 14 ký tự gồm 5 số mã bệnh viện kèm chữ B sau đó là 8 số mã bệnh nhân. Ví dụ, nội dung ghi 22150B12345678 được hiểu là thanh toán cho bệnh nhân 12345678 đang khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

 

PHIẾU THANH TOÁN CÓ MÃ THANH TOÁN VÀ QR Y TẾ